Ferrament

  • ​​ Oferim el servei de ferrament a tots els cavalls de l'hípica.

  • El cavall requereix un manteniment periòdic dels seus cascs per prevenir lesions i mantenir un rendiment físic òptim. D'acord amb la seva morfologia i tipus d'activitat, el cavall pot necessitar diferents formes de tractament i manteniment dels cascs. L'anàlisi conjunta del veterinari, ferrador i propietari, serà clau en l'elecció del tipus de ferrament.

CENTRE HíPIC ESPARREGUERA  info@hipicaesparreguera.com

Camí de Can Rubió, s/n. 08292 Esparreguera (Barcelona)  

Per a qualsevol informació: Telf: 639846935, 618197136

Per a compra i venda de cavalls: Joan Mas Telf: 639327355

  • Facebook Clean