top of page
caballos.jpg
29177817_814478055423997_457531041568417
20121163_1601661309905906_28716505522857

Formació Professional de Grau Mitjà

Tècnic/a en Activitats Eqüestres

Té per objecte l'establiment del títol deTècnic en activitats eqüestres, amb caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, així com dels aspectes bàsics corresponents del currículum.

El títol de tècnic en activitats eqüestres queda identificat pels elements següents:

Denominació: Activitats eqüestres.

Nivell:Formació Professional de Grau Mitjà.

Durada: 2000 hores.

Família Professional:Activitats Físiques i Esportives i Agrària.

Referent a la Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació:CINEMA-3 b. 

 

CONTINGUT

* Alimentació, maneig general i primers auxilis d'èquids.

* Manteniment físic, cures i higiene equina.

* Reproducció, cria i recria d'èquids.

* Ferrat d'èquids.

* Desbrave i doma a la corda de poltres.

* Ensinistrament.

* Tècniques d'equitació.

* Exhibicions i concursos de bestiar equí.

* Guia eqüestre.

* Atenció a grups.

* Organització d'itineraris.

* Primers auxilis.

* Formació i orientació laboral.

* Empresa i iniciativa emprenedora.

* Formació en centres de treball.

* Anglès Tècnic

Si estàs interessat/da contacta amb nosaltres

Tel. 618 19 71 36 (Josep)

Tel. 666 047 067 (Sylvia Vilagran)

formacio@hipicaesparreguera.com

¡Gracias! Mensaje enviado.

bottom of page